felcra
FELCRA BERHAD TELAH MENCEBURI BIDANG TERNAKAN LEMBU SECARA FIDLOT DAN FREE GRAZING DI SELURUH NEGARA SEJAK 1995 MELALUI ANAK-ANAK SYARIKAT DAN INSTITUSI MILIK PESERTA. BAGI MEMPERHEBAT PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA, FELCRA TELAH TURUT SAMA MENYUMBANG UNTUK PROGRAM E.T.P. DENGAN MENJALANKAN AKTIVITI BERASASKAN PELIHARAAN TERNAKAN DI EPP5 - CATTLE INTEGRATION IN OIL PALM ESTATES.
 

Sehubungan itu FELCRA Livestock & Agri Product Sdn. Bhd. (FLAPSB) telah menerajui projek ternakan lembu berintegrasi yang pertama seumpamanya mengamalkan kaedah pengurusan bio-teknologi dan mengikut Skim Amalan Ladang Ternakan (SALT) dan Good Animal Husbandry Practice (GAHP). Kini FLAPSB memiliki 14 buah kandang FIDLOT dengan jumlah kapasiti 2,800 ekor sepusingan termasuk kandang nuckleus di Seberang Perak dengan kapasiti 1,400 ekor sepusingan, dengan jumlah kapasiti keseluruhan lebih 4,200 ekor sepusingan.

Pengurusan dan pengendalian aktiviti penternakan adalah terdiri dari tenaga mahir termasuk doktor haiwan, pegawai dan staf veterinar bertauliah. FLAPSB juga melaksanakan program penanaman dan pemprosesan makanan ternakan sendiri untuk keperluan makanan ternakan dan juga jualan untuk pasaran tempatan. Hasil sampingan BioFertilisers telah menjadi pengeluaran projek ternakan berintegrasi untuk dimanfaatkan oleh industri sawit.