felcra
Objektif

Meningkatkan pelaburan FELCRA sebagai peneraju dalam bidang rantaian Halal bekalan daging dan produk agri sekaligus menyumbang kearah keselamatan bekalan makanan negara yang lebih mapan.

model perniagaan

Pelaburan teras perniagaan dalam sektor ternakan dan produk agri melalui penekanan terhadap aspek penjenamaan dan pemasaran rantaian halal produk makanan.

Prinsip Perniagaan
  1. Memastikan produk yang mematuhi piawaian Halal JAKIM dengan melindungi keseluruhan rantaian bekalan bersepadu Halal.
  2. Untuk menegakkan Corporate Social Responsibility (CSR) melalui mengurangkan pembaziran dengan menggunakan sinergi antara aktiviti penternakan dan pertanian.