Lembu Fidlot

Lembu-lembu akan melalui proses penggemukkan menerusi pengurusan dan pemakanan terbaik dan Halal.

Mengguna pakai baka sesuai dan berkualiti.

Kapasiti maksimum 2,800 ekor jantan sepusingan bagi empatbelas(14) buah kandang fidlot.

Tempoh penjagaan 3—4 bulan.

Pemakanan ternakan disediakan oleh FLAPSB.

Hasil projek ini adalah untuk keperluan dalam dan luar negara.

Sumber makanan terdiri daripada Jerami, Napier, jagung, dan konsentrat (10kg/ekor/hari).

Sasaran 1.0 kg / hari kenaikan berat badan.

Mineral blok diberi sebagai zat tambahan atau supplement.

Mengaplikasikan penggunaan Teknologi Effective Microbe (EM) di dalam rawatan makanan dan persekitaran.